December 13, 2012

pies

Vibrațiile cuprind pe rând suflul. Un Big Bang fierbinte dă startul unduirilor nestatornice ale corpului ce refuză să mai asculte de tot și de toate.

Inima face cu greu față, sângele curge fără direcție, atacă bariera dermei ce-l înconjoară. Palmele se chircesc în pumni și trag cu putere într-o încercare disperată de a lungi clipele. Spasmele se prelungesc de-a lungul înșiruirii picurilor de rouă. De pe ceafă și până pe rotunjimi, plăcerea aleargă pe un drum drept, cutremurat doar de dorințe. Din adâncul unei respirații întortocheate ies la suprafață străfulgerări silabisite, înfundate. Trupurile tremurânde se fac unul. Ritmul drăcesc alternează cu tandrețuri ce subliniază săruturi palpitante, aprinse.

Secundele se scurg în valuri icnite de extaz. Urmele înfocate vor fi rămas neșterse.


No comments: